Vårtmedel handvårtor


Artikelnummer:
1181

Acetocaustin 0,5 ml Vårtmedel

195 kr
Finns i lager
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Produktbeskrivning:

 Acetocaustin är ett medel för behandling av vårtor, verrucae vulgaris och förpackningen innehåller 0,5 ml monoklorättiksyra som är extremt frätande. Produkten skall endast användas då andra behandlingar inte har gett resultat.

Produkten är mycket farlig vid förtäring, speciellt för barn med en kroppsvikt på mindre än l5 kg. Acetocaustin får inte appliceras på huden utan bara på vårtor och bör inte tillämpas på slemhinnor i t ex i munhålan. Särskild försiktighet måste iakttas så att produkten används på rätt sätt i synnerhet skall behandlingen inte utföras av barnen själva och inte heller skall barn ha obevakad tillgång till produkten. Lagra produkten på en plats som är oåtkomlig för barn. Användning av Acetocaustin på barn under 6 år får endast utföras av en läkare. På äldre barn kan behandlingen även utföras av en vuxen person. Flaskan skall vara tätt tillsluten efter varje behandling och funktionaliten av barnsäkerhetslocket skall kontrolleras noggrant. Om säkerhetslocket inte fungerar efter avslutat behandling ska flaskan inlämnas på apotek för korrekt avfallshantering. Om innehållet läcker måste åtgärder vidtas för att säkerställa att det på rätt säkert sätt avlägsnas så att det inte oavsiktigt intas eller kontaminerar huden. Använd ej Acetocaustin mot Mollusker. 

Svensk bruksanvisning som skall läsas noga innan behandling​.

​Behandla vårtan 1 gång per vecka och max i 5 veckor.Drift & produktion:  Wikinggruppen