Artikelnummer:
1042

Abilar 10 % Kådsalva 20 gr

195 kr
Finns i lager
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Produktbeskrivning:

ABILAR ÄR EN MEDICINSK KÅDSALVA

Abilar® 10% Kådsalva består av 10 % grankåda. Den används för att läka svårläkta, komplicerade sår likaväl som mindre sår såsom hudsprickor, skrubb- och skavsår samt brännskador. Salvan motverkar inflammationer och påskyndar hudens återväxt.

Abilar® 10% Kådsalva är dokumenterat* effektiv

Abilar® Kådsalva har vetenskapligt bevisad läkande trippeleffekt vid lokalbehandling av sår.

Abilar® Kådsalva är

 1.      Antimikrobiell, hämmar bakterietillväxt som förorsakar   infektioner    i  sår.
 2.      Antiinflammatorisk, minskar inflammationsreaktioner
 3.      Befrämjar hudens epitelisering, påskyndar hudens tillväxt och sårläkningen

Ovannämnda egenskaper gör Abilar® Kådsalva effektiv – i husapoteket för behandling av skärsår, brännskador, skavsår och inom sjukvården för behandling av svårläkta sår.

Abilar® Kådsalva har en antibakteriell effekt mot de vanligaste gram-positiva och mot vissa gram-negativa bakterier vilka förorsakar infektioner (även MRSA och VRE). Salvan är även effektiv mot trådsvampar/dermatofyter som förorsakar nagel och hudinfektioner.

 

När kan Abilar® Kådsalva användas?

 • Skärsår, skrubbsår, skavsår och hudsprickor
 • Akuta sår
 • Brännskador
 • Infekterade sår
 • Svårläkta sår så som trycksår, bensår och diabetessår
 • Kirurgiska sår

 

Abilar® Kådsalva -okomplicerad behandling

Abilar® Kådsalva stryks /appliceras direkt på såret eller brännskadan i ett tunnt lager 1-2 ggr per dag. Området som behandlas täcks med ett skyddande plåster, sårkompress eller liknande.

Såret rengörs med vatten eller torkas rent med en fuktig duk och området får sedan torka innan salvan appliceras. Vid behandling av sårfistlar, öppnade bölder eller andra krävande sår bör läkarens eller sårsjuksköterskans direktiv följas.

Akuta sår

Första hjälpen vid akuta sår är att stilla ett eventuellt blodflöde och förhindra att såret kontamineras. Såret rengörs och torkas. Abilar® Kådsalva förhindrar att såret infekteras och minskar en eventuell inflammationsreaktion och ger därmed förutsättningar för att såret läker. Ett sår kan inte läka då sårkanterna inte möter varandra och om såret är inflammerat.

 

Långvariga, svårläkta sår

Vid svårläkta sår är det viktigt att ta reda på orsakerna till att såret uppstått samt att åtgärda orsakerna. Såret behandlas, efter rengöring, genom att applicera salvan på och i såret och såret täcks med gasvävskompress.

Vid byte av kompress rengörs såret och torkas och ett nytt lager Abilar® Kådsalva appliceras på såret. Såret läggs om enligt behov var 1-3 dag. Vätskande sår läggs om en gång per dag.

 

Hur lång behandlingstid?

Abilar® Kådsalva används tills såret har läkt. Akuta sår läker vanligen inom någon vecka. Svårläkta sår kan kräva en behandlingstid på flera månader för att läka. Viktigt att notera- om såret innehåller död vävnad kan det i början av behandlingen se ut som att såret blir större då Abilar® Kådsalva rensar upp såret.

 

Kontraindikation

Abilar® Kådsalva skall inte användas av personer med hartsallergi.

Det är en allergisk kontaktdermatit som orsakas av harts. Allergin visar sig i form av irriterad hud, eksem eller rodnad. Om allergiska hudsymptom uppstår vid användandet av Abilar 10% kådsalva skall behandlingen upphöra genast. Om hartsallergi är orsaken till hudsymptomen försvinner dessa snabbt efter att behandlingen avbrutits.

 

Hur används Abilar® Kådsalva?

Såret spolas rent med vatten och torkas, därefter appliceras Abilar 10% kådsalva i ca 1 mm tjockt lager direkt på området som ska behandlas. Beroende av sårets storlek täcks det sedan med ett sårförband eller en sårkompress som andas, förbandet skyddar såret och hindrar att salvan smetas ut och försvinner. Lufttäta förband rekommenderas inte.
Appliceringen av salvan utförs i allmänhet med 1-3 dygns mellanrum beroende på utsöndringen från såret och inflammationens svårighetsgrad. Ett kraftigt vätskande och varande sår ska behandlas 1-3 ggr per dygn.

Vid sår som vätskar mycket kraftigt kan Abilar 10% kådsalva strykas på i ett tjockt lager mellan kompresserna och därefter trycks detta förband mot sårets yta. Även kaviteter och fistlar kan täckas och fyllas med en kompress med Abilar 10% kådsalva.

 

Abilar® Kådsalva innehåller

 • Norway spruce (picea abies) resin
 • Petrolatum
 • Paraffinum liquidum
 • Alcohol denat
 • Cera microcristallina
 • Sorbitan oleate
 • Cera alba
 • Hydrogenated castor oil
 • Stearic acid

Läs mer om vilka studier som finns om Abilar 10 % kådsalva på www.repolar.comDrift & produktion:  Wikinggruppen