Medicinsk sårsalva receptfritt

Medicinsk sårsalva receptfritt

ABILAR ÄR EN MEDICINSK KÅDSALVA SOM NU FINNS RECEPTFRITT HOS FOTAKUTEN.SE

Abilar® 10% Kådsalva består av 10 % grankåda. Den används för att läka svårläkta, komplicerade sår likaväl som mindre sår såsom hudsprickor, skrubb- och skavsår samt brännskador. Salvan motverkar inflammationer och påskyndar hudens återväxt.

Abilar® 10% Kådsalva är dokumenterat* effektiv

Abilar® Kådsalva har vetenskapligt bevisad läkande trippeleffekt vid lokalbehandling av sår.

Abilar® Kådsalva är
1. Antimikrobiell, hämmar bakterietillväxt som förorsakar infektioner i sår.
2. Antiinflammatorisk, minskar inflammationsreaktioner
3. Befrämjar hudens epitelisering, påskyndar hudens tillväxt och sårläkningen

Ovannämnda egenskaper gör Abilar® Kådsalva effektiv – i husapoteket för behandling av skärsår, brännskador, skavsår och inom sjukvården för behandling av svårläkta sår.

Abilar® Kådsalva har en antibakteriell effekt mot de vanligaste gram-positiva och mot vissa gram-negativa bakterier vilka förorsakar infektioner (även MRSA och VRE). Salvan är även effektiv mot trådsvampar/dermatofyter som förorsakar nagel och hudinfektioner.

Indikationer för användning av Abilar 10% Kådsalva inom den öppna vården är sår, både infekterade och icke-infekterade, skrubbsår, hudsprickor och brännskador. Inom sjukhusvården lämpar sig Abilar 10% Kådsalva för svårbehandlade infekterade och icke-infekterade sår samt för akuta och kroniska sår.


Produktutvecklingen och framställningen vid Repolar Ab grundar sig på en långsiktig, systematisk, tvärvetenskaplig forskning. Effekten hos Abilar 10% Kådsalva har visat sig objektivt vid flertalet medicinska undersökningar (Publikationer).


Repolar Ab säljer Abilar 10% Kådsalva direkt till apotek, för yrkesmässigt bruk till sjukhus, hälsovårdscentraler och vårdinrättningar samt till fotvårdare.
För mer information se www.repolar.com
Drift & produktion:  Wikinggruppen