Diabetesdagen 14 November

Diabetesdagen 14 November

Diabetes drabbar många system i kroppen, men de två som har störst påverkan på fötterna är cirkulations- och nervsystemet.

Dålig cirkulation påverkar huden på fötter och ben, vilket gör den torrare än vanligt och också mer benägna att infektera.

I värsta fall, bensår. Diabetiker upplever också ofta kalla fötter.

Diabetisk neuropati är ett välkänt begrepp bland diabetiker, fotvårdare och befolkningen i stort.
Diabetiker upplever ofta domningar, stickningar och till och med brännande känsla i fötter och nedre extremiteter. Det är förlusten av känsla och temperaturkänslighet som har de största konsekvenserna.

På grund av denna förlust av känslighet och känsla blir fötternas hälsa ännu viktigare (eftersom de är mer sårbara). En speciell orsak till bekymmer omger huden och hur mycket svagare huden blir när den inte har rätt cirkulationsstöd.
Detta är grunden för många frågor - samma problem som med rätt stöd kan hanteras med rätt fotvårdsprodukter.

FOTAKUTEN.SE har ett stort urval av fotvårdsprodukter för dig som har diabetes.
Drift & produktion:  Wikinggruppen